Skoler nær oss

Vi tilhører Sten-Tærud skolekrets med klasser fra 1. til 10. trinn. Skolen ligger 500 meter unna.

De to nærmeste videregående skolene ligger i Lillestrøm, 5 km herfa. De heter Lillestrøm vgs og Skedsmo vgs.

Bussruter 

Det går busser til Lillestrøm, Oslo og Skedsmokorset rett bak låven vår. Holdeplassen heter Vestvollen.

Du kan også gå ca 800 m til holdeplassene Lund i Brånåsdalen eller Skedsmo kirke og få enda flere muligheter.

Sjekk rutetilbudet på ruter.no

Husmannsplass før 1850

Inntil 1850 var Vestvollen en husmannsplass under Skedsmo prestegård. Husmannen pliktet å arbeide på prestegården.

Litt om Vestvollens historie

I kontrakt fra 1850 mellom prost Ingier og husmann Peder Pedersen Vestvolden står det: Arbeidstid: fra kl 4 om morgenen til kl 8 om kvelden. Godtgjøring: 8 skilling om sommeren og 6 skilling om vinteren. Årlig avgift for plassen var 5 riksdaler. (Kilde: Halvor Haavelmo: Skedsmo. Bygdens historie, 1950-52, bind 2, side 283-8.)

I gårdens veslebygning er det fortsatt spor av husmanns-plassen. Midtre deler ble oppført på 1700-tallet som tømmer-bygning med blant annet bryggerhus. Tømmervegger og tak-dragere er bevart og synlige i en ellers modernisert leilighet.  

Etter 1850

Neste eiere var Karen Andrea Bjørnsdatter, fra Nittedal, og Christian Vennerød, fra Stokke i Vestfold. Vennerøds sørget for det staselige stabburet (1881), en svær låve og utvidelser av veslebygningen med mer boligareal, vedskjul og et vognskjul som forbandt boligdelen med et uthus.

I uthuset var det grisehus med hønsehus på toppen og dessuten en seksseters (!) do. Uthusdelen av veslebygningen ble revet i 1996. Låven ble revet i 2003, men den nye driftsbygningen har beholdt hovedformen og noen utsmykningsdetaljer (se bildet i høyre marg). 

Vennerød var en aktiv samfunnsdeltaker og ivrig hage-entusiast. Han fikk anlagt stor frukt- og bærhage, bjørkeallé langs Holtveien og poppelallé langs Vestvollveien. Spor av de historiske anleggene fins fortsatt.

Se også flyfoto over eiendommen fra 1955.

Hans Fredrik Hammer Henschien fikk auksjonsskjøte på Vestvollen i 1850. Henschien var doktor og kom fra Kongsberg, mens kona, Pauline Elisabeth, var fra Fet.

To år etter at de overtok, var oppføringen av hovedbygningen i gang.  Snekkeren het Svindal, og også han kom fra Fet. Det kan man lese på en golvplanke funnet under en reparasjon på 1980-tallet.

I 1914 døde Christian Vennerød. Eiendommen ble i familiens eie til Karen døde i 1928. Fra 1929 og de neste ti åra var eiendommen i Kaare Brøthers besittelse. 

Siden 1.9.1939 har gården tilhørt familien Müller.

Krigsminner

Under krigen la okkupasjonsmyndigheten beslag på den ene leiligheten i veslebygningen. I hovedbygningen ble et av rommene gjort om til skolestue, og det var tannlegekontor i andre etasje. 

Kjeller flyplass var et mål for de allierte. Amerikanske bombefly slapp lasten fra store høyder i 1943. Bombene traff derfor spredt, og mange falt på jordene til Vestvollen. Under flyangrepene søkte beboerne skjul i potetkjelleren under hovedbygningen. Et stort bombeskjell er bevart og ligger under stabburet. Det ble funnet ute på jordet nær veslebygningen.

Les om bombingen av Kjeller flyplass 18 november 1943. 

E6 og boligbygging

Det meste av jorda ble solgt på 1960-tallet da motorveien ble anlagt og planleggingen av boligfeltet Holt-Vestvollen begynte.

Dagens eier, Anne Marie Müller, tok over gården i 1980. Virksomheten begrenser seg i dag til boligutleie og lagerutleie.

1932: Vestvollen sett fra vest.

Kilde: Akershus fylkesmuseum

1964: Skedsmokorset med Vestvollen til høyre i forgrunnen.

Kilde: Akershus fylkesmuseum

Vestvollen etter

bombingen i 1943.

Privat foto.

Barnehager

Sten-Tærud  og Vestvollen barnehage er nærmeste naboer. Dessuten ligger Holthagen barnehage én km unna, retning Kjeller.

Detalj fra stabburet

på Vestvollen. CV står

for Christian Vennerød, og byggeåret var 1881.

Under:

Detalj fra låven.

Takspydet og

innrammingen av

vinduet er 

nøyaktige kopier av originalene fra 

1880-tallet.

Utført av tømrermester

Per S. Sørensen, Skedsmokorset.